Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

 

V tejto sekcii sú výrazy, ktorých ekvivalent som len ťažko našiel, prípadne som ich iba voľne preložil. Ak máte lepší návrh, dajte mi vedieť.

Sú tu tiež niektoré výrazy ktoré sa mi nepodarilo nájsť - môžete doplniť (cez odkazovú schránku alebo mailom).

 

 

???

Babka k babke, budú krpce

Aki mer, az nyer.

Odvážnemu šťastie praje. Risk je zisk.

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.

Pánske sľuby – prázdne hlúby.                                        Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú.

Azt a mindenét!

Já jeho...

Bagoly mondja a verébnek hogy „nagyfejű“.

Vysmieva sa kotol z hrnca a obaja sú čierni.

belegebed

???

botcsinálta sofőr

???

bűntanya

Hniezdo nerestí, zločinecký brloh

Csárdáskirálynő

Čardášová princezná

Csigavér!

Klíďo! Nervy do konzervy!

Deres már a határ

???

duruzsol

???

Ebcsont beforr.

Zlá zelina nevyhynie.

Eldőlt benne a borjú.

Prekypela v ňom žlč.

élettan

fyziológia

elhessegetni

zaháňať, plašiť

elpatkol

otrčí kopytá

erdei (szabadtéri) iskola

škola v prírode

Ezen áll vagy bukik a dolog.

Na tomto to stojí alebo padá.                                                  Je to alfou a omegou tejto veci.

fehérnép

ženské pokolenie

Fene egye meg!

Šľak aby ho...

fénymikroszkóp

elektromikroskop

foglalkoztató iškola

pomocná škola

Fütyülni rá!

Kašľať nato!

fűzfapoéta

???

Gyakorlat teszi a mestert.

Opakovanie – matka múdrosti.

hesseget

zaháňa, odháňa, plaší

hírverés

fáma

hites feleség

zákonitá manželka

iskolai rendtartás

školský poriadok

iskolarendszer

školský systém

Jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok.

Lepší je vrabec v hrsti ako holub na streche.

képzési formák

formy štúdia

Kicsi a bors, de erős.

Malý ale jadrný.

Kicsire nem nézünk.

Na maličkosti nehľadíme.

krapek, pacák

chren, člen

kunyerálni

žobroniť

maghibbant

potrhlý, pochábeľ

Még az eget is leszakajtotta volna.

Bol by zbúral pol sveta.

Megfekszi a gyomrot.

Zaľahne mu v žalúdku.

Megtört a jég.

Ľady sa pohli (prelomili).

milliméterpapír

milimetrový papier

Minden lében kanál.

Varecha. Strká nos do cudzích vecí (do cudzieho hrnca)

Művészeti népiskola

Ľudová škola umenia

Nagy úr a megszokás.

Zvyk je železná košeľa.

napi tagozat

denné štúdium

Nem babra megy a játék.

Tu sa nehrá o fazuľky.

Nem bírja cérnával.

Už nestačí (nevládze).

nem fenékig tejföl

nie je to len med lízať

Nem lesz a bagolynak sólyom a fia!

Sova sokola nevysedí!

óraadó tanár

externý učiteľ

ördöggel cimborál

šije s čertmi

összetákolni

zlátať, zbúchať

óvónőképző

???

pedagógusnap

deň učiteľov

pedagógusnap

deň učiteľov

sipítozni

škriekať, ziapať

szakkör

záujmový krúžok

szakmai (ki)képzés

odborný výcvik

szakosító tanulmányi forma

nadstavbové štúdium

szellemi képességek

duševné schopnosti

szellemi kultúra

duševná kultúra

szemlélet

názor

szennyes szájú

papuľa nevymáchaná

szpré

sprej

tájékozódó beszélgetés

prijímací pohovor

tanulmányi kirándulás                                                       üzemi látogatás

exkurzia

tanüzem, tangazdaság

školské hospodárstvo

tanyát ütni

usalašiť sa

Többet ésszel mint erővel.

Lepšie rozumom ako kolom.                                                  Lepší kus rozumu ako palica na svahu.

továbbképzés

doškoľovanie

Továbbképzés

postgraduál

továbbképző tanfolyam

doučovací kurz

trágár beszéd

oplzlé reči

Tudja, mitől döglik a légy!

Vie od čoho muchy kapú!

zugkereskedő

kšeftár

TOPlist